Lodret skriftrulle: 210 års
førselsdag
I GTK
d. 10. april 2014...
for Karin, Alice og
N ini